ICT-infra ja ICT-infran järjestelmät

Sisältää mm. tietoliikennepalvelut, palvelin- ja päätelaitteet sekä käyttäjä- ja kulunhallinnan. Kainuussa sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän valmiina olevaan infraan ja infran järjestelmiin tehdään välttämättömät muutostyöt, joista suurimpana kokonaisuutena on Kainuun Pelastuslaitoksen liittäminen Kainuun hyvinvointialueeseen, meneillään olevan valtakunnallisen turvallisuusverkon (TUVE) käyttöönottoon liittyvät vaatimukset huomioon ottaen.

Muutostöitä ovat mm.

  • Tietoturvapolitiikan, käytännön tietoturva ohjeistuksen ja niiden koulutussuunnitelman luonti Kainuun hyvinvointialueelle
  • Tietoturvapoikkeamien havaitsemiseen ja hallintaan liittyvien palveluiden käyttöönotto sekä näihin liittyvien käytäntöjen määrittely
  • Puhe –palveluiden siirtoprojekti uudelle organisaatiolle
  • Välttämättömät verkkomuutostyöt ja laitehankinnat
  • Tarvittavat käyttöoikeudet työasemiin ja järjestelmiin

ICT-infra ja ICT-infran järjestelmät

Tietoturva ja tietosuoja

Teemu Röpelinen
ICT-suunnittelija
teemu.ropelinen@kainuu.fi
044 797 0013

Päätelaitteet ja muut laitteet, puhelinjärjestelmät,
käyttöoikeudet, kulunvalvonta
Maarit Kemppainen
ICT-suunnittelija
maarit.e.kemppainen@kainuu.fi
044 797 0503