Vaikuttamistoimielimet

Vammaisneuvosto on aloittanut toimintansa.