Hyvinvointialueen tiedotelehti luettavissa myös sähköisesti

Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lue aloit­taa toi­min­tan­sa 1.1.2023, jol­loin Kai­nuun so­ten ja Kai­nuun pe­las­tus­lai­tok­sen pal­ve­lut siir­ty­vät uu­del­le or­ga­ni­saa­tiol­le. Muu­tos ei edel­ly­tä asiak­kail­ta tai po­ti­lail­ta toi­men­pi­tei­tä. Kaik­ki toi­mi­pis­teet ja nii­den yh­teys­tie­dot säi­ly­vät en­nal­laan, ja sa­mat am­mat­ti­lai­set… Lue lisää »

Aluevaltuusto hyväksyi talousarvion 2023

Kainuun aluevaltuusto on hyväksynyt hyvinvointialueen talousarvion vuodelle 2023. Aluevaltuusto hyväksyi myös viimeiset hyvinvointialueen käynnistymiseen liittyvät sopimukset. Lisäksi valtuusto päätti toimielinten luottamushenkilöedustajia koskevista muutoksista ja hallintosäännön täydennyksistä. Lue lisää:

Aluevaltuuston kokous tiistaina 20.12.

Kainuun aluevaltuuston kokous striimataan tiistaina 20.12.2022 alkaen klo 10 Kokousta voi seurata suorana Kainuun soten YouTube-kanavalta https://youtube.com/c/kainuunsoten Kun otat kanavan tilaukseen, saat ilmoituksen lähetyksen alkamisesta. Esityslista-aineisto verkossa: https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi

Aluehallituksen kokous 12.12.

Kainuun aluehallitus on hyväksynyt hyvinvointialueen talousarvioesityksen aluevaltuuston käsiteltäväksi. Talousarvio vuodelle 2023 on 33 milj. euroa alijäämäinen. Hyvinvointialueiden ensi vuoden rahoitukseen liittyy edelleen epävarmuutta valtion rahoitusperusteiden ja investointeihin liittyvien hyväksymismenettelyiden sekä… Lue lisää »

Hallinto-oikeus kumosi valmistelujohtajan valintapäätöksen

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 1.12.2022 antamalla ratkaisullaan kumonnut Kainuun hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) päätökset valmistelujohtajan virkavalintaan liittyen. Hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan valintapäätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, sillä tehtävä olisi tullut täyttää julkisella… Lue lisää »

Kainuun aluehallituksen kokous 28.11.2022

Kainuun aluehallitus on päättänyt hyvinvointialueelle siirtyvien viranhaltijoiden virkojen perustamisista, vammais- ja kehitysvammalain mukaisista asumispalveluista, sote-palveluiden myöntämisperusteista, palvelusetelien arvoista ja sääntökirjoista sekä pelastuslaitoksen palveluhinnastosta. Aluehallitus päätti kokouksessaan myös Maakuntien Tilakeskus Oy:n… Lue lisää »

Kainuun aluevaltuuston kokous 21.11.2022

Kainuun aluevaltuusto on hyväksynyt hyvinvointialueen strategian vuosille 2022 – 2025. Aluevaltuusto hyväksyi organisaatiovalmistelun täsmennykset järjestämisen tuen tehtävien osalta. Valtuustolle esitettiin myös johtamismallin perusteita ja muuttuvan organisaation yksityiskohtia. Kainuun soten, Puolangan… Lue lisää »

Tiedote laskutusosoitteen muutoksesta

Valtakunnallisen sote-uudistuksen myötä Kainuun sote -kuntayhtymä (Y-tunnus 2496986-0) lopettaa toimintansa 31.12.2022. Toiminta siirtyy Kainuun hyvinvointialueen (Y-tunnus 3221331-8) vastuulle 1.1.2023 alkaen, jonka jälkeen Kainuun sote -kuntayhtymää ei voi enää laskuttaa. Poikkeuksena… Lue lisää »