Pöytäkirjat

Päätökset

Hy­vin­voin­tia­lueil­la on alue­val­tuus­to, jo­ka va­li­taan alue­vaa­leil­la nel­jän vuo­den toi­mi­kau­dek­si. Val­tuus­to käyt­tää ylin­tä pää­tös­val­taa ja päät­tää hy­vin­voin­tia­lueen toi­min­nas­ta, pal­ve­luis­ta ja nii­den ta­lou­des­ta.  

Alue­val­tuus­to aset­taa puo­les­taan alue­hal­li­tuk­sen ja muut toi­mie­li­met, se­kä va­lit­see hy­vin­voin­tia­lueel­le joh­ta­jan. Alue­hal­li­tus ja -joh­ta­ja se­kä muut hy­vin­voin­tia­lueen vir­ka­mie­het vas­taa­vat hy­vin­voin­tia­lueen käy­tän­nön toi­min­nasta ja hal­lin­osta. 

  • Alue­val­tuus­to­jen toi­mi­kau­si on käyn­nis­tynyt maa­lis­kuus­sa 2022
  • Seuraava aluevaltuuston kokous 20.12.2022 klo 10
  • Kokousta voi seurata suorana Youtubesta
  • Esityslista-aineisto verkossa

Organisaatiorakenne

Luottamushenkilöjohto

Ajantasaiset tiedot löydät osoitteesta:
https://hyvinvointialue.kainuu.fi/paatoksenteko

NimiPuh.E-mail
Anne Lukkari
aluevaltuuston pj.
040 757 3263anne.lukkari@live.fi
Heikki Huotari
aluehallituksen pj.
044 332 9089huot.heik@gmail.com

Kokoukset

Aluevaltuusto, kokoukset klo 10.00 alkaen, ellei toisin ilmoiteta

Ma 27.2.

Ma 24.4.

Ma 19.6. tai 26.6.

Aluehallitus,  kokoukset klo 9.00 alkaen, ellei toisin ilmoiteta

Ma 30.1.

Ma 13.2.

Ma 13.3.

Ma 27.3.

Ma 17.4.

Ma 8.5.

Ma 22.5.

Ma 12.6.


Muut asiakirjat:

Po­liit­ti­sen seu­ran­ta­ryh­män pöy­tä­kir­jat

Alue­vaa­li­lau­ta­kun­nan pöy­tä­kir­jat