Toimialariippumattomat (TORI) järjestelmät 

sisältävät talous- ja henkilöstöhallinnon sekä viestinnän järjestelmät ja tietojohtamisen. Jatketaan alueellisesti yhteisissä ratkaisuissa.

Tehtäviä muutostöitä ovat mm.

  • Kartoitetaan ja toteutetaan henkilöstöhallinnon ja hallinnon järjestelmien muutos HVA:lle. Palkkajärjestelmä Populuksen määrittely, testikonversio ja konversio sekä HVA-muutokset.
  • PELAn Store-järjestelmän liittymämäärittely ja prosessi, missä PELAn tiedot käsitellään ja mitkä liittymät tarvitaan käyttöön ja liittymien sisältö. HRM-järjestelmän muutostarpeet, Titanian ja Webtallennuksen muutostarpeet.
  • Tietojohtamisen järjestelmän hankinta, ratkaisun toteutus ja käyttöönotto. Järjestelmä mahdollistaa tiedolla johtamisen myös päivittäisjohtamisessa. Järjestelmä tuottaa vähimmäistietosisällöt Kainuun hyvinvointialueen tiedolla johtamiseen, alueiden vertailuun ja kansallisiin tietotarpeisiin (Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 29 § ja Vähimmäistietoasetus).
  • Tehtävänä on myös taloushallinnon eri järjestelmiin liittyvien tietojen siirto ja integraatioiden päivittäminen.

TORI-järjestelmät:

Taloushallinnon järjestelmät
Minna Haverinen
ICT-suunnittelija
minna.k.haverinen@kainuu.fi
040 702 8172

Hallinnon ja henkilöstöhallinnon järjestelmät
Raija Riekki
ICT-suunnittelija
raija.riekki@kainuu.fi
040 702 9923

Tiedolla johtamisen järjestelmä
Kristiina Taskinen
projektipäällikkö
kristiina.taskinen@kainuu.fi
044 710 0852