Toimialasidonnaiset (TOSI) järjestelmät 

sisältävät asiakas- ja potilastietojärjestelmät, suun terveydenhuollon järjestelmät ja laboratorion sekä kuvantamisen järjestelmät sekä tukipalveluiden järjestelmät. Yhteensä erilaisia sote-järjestelmiä on Kainuun alueella noin 80. Suurin osa Kainuun alueen tietojärjestelmistä on jo alueellisia ratkaisuja. Versiopäivityksiä ei tarvitse juuri tehdä hyvinvointialueelle siirtymisen vuoksi.

Välttämättömät toimialasidonnaisten järjestelmien muutostyöt ovat mm.

  • Nykyisten asiakas- ja potilastietojärjestelmien siirto hyvinvointialueelle ja organisaatiomuutosten huomioiminen sekä integraatioiden toimivuuden varmistaminen erityisesti talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmiin
  • Kliinisten tukipalveluiden ja lääketieteellisen tekniikan järjestelmien hallittu siirto hyvinvointialueelle
  • Puolangan sote-palveluiden yhdistymisen Kainuun hyvinvointialueelle tuomat muutokset tietojärjestelmiin ja integraatioiden varmistaminen
  • Hoitotarvikejakelujärjestelmän hankinta ja käyttöönotto
  • Palvelusetelijärjestelmän (Parastapalvelua.fi) käyttöönotto Kainuun hyvinvointialueella
  • Pelastustoimen ja ensihoidon järjestelmien käytön mahdollistaminen ja niiden integraatiot

TOSI-järjestelmät

Asiakas-ja potilastietojärjestelmät,
Kliinisten tukipalveluiden ja lääketieteellisen
tekniikan järjestelmät
Ritva Heikkinen
ICT-suunnittelija
ritva.te.heikkinen@kainuu.fi
044 797 0167

Pelastustoimen– ja ensihoidon järjestelmät


Juho Pöllänen
ICT-suunnittelija
juho.pollanen@kainuu.fi
040 704 8351