Aluehallituksen kokous 12.12.

Kainuun aluehallitus on hyväksynyt hyvinvointialueen talousarvioesityksen aluevaltuuston käsiteltäväksi. Talousarvio vuodelle 2023 on 33 milj. euroa alijäämäinen. Hyvinvointialueiden ensi vuoden rahoitukseen liittyy edelleen epävarmuutta valtion rahoitusperusteiden ja investointeihin liittyvien hyväksymismenettelyiden sekä  lainanottovaltuuksien osalta.

Aluehallitus päätti myös aloittaa Kainuun hyvinvointialueen yhteistoimintaneuvottelut tammikuussa 2023 koskien liikkeenluovutuksen yhteydessä hyvinvointialueelle siirtynyttä henkilöstöä. Lain mukaan työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa on käsiteltävä henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia.

Kainuun hyvinvointialueen henkilöstöetuudet vuodelle 2023 on vahvistettu. Henkilökunnalle tarjotaan mm. sadan euron vuotuinen liikunta- ja kulttuuripalveluihin käytettävä vapaavalintainen etu.

Lue lisää tiedotteesta: