Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta hyväksyi järjestöavustusten periaatteet vuodelle 2023

Kainuun hyvinvointialueen hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta on kokouksessaan 13.12. hyväksynyt järjestöavustusten periaateasiakirjan ja myöntämisen pisteytyksen vuodelle 2023.

Kainuun hyvinvointialue voi tukea järjestöavustuksilla Kainuussa toimivia sosiaali- ja terveysalan sekä pelastusalan yhdistyksiä, joiden tehtävänä on terveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin tai turvallisuuden edistäminen.

Avustettavan toiminnan tulee lisäksi tukea ja täydentää hyvinvointialueen järjestämisvastuulla palveluja.

Lue lisää tiedotteesta: