Aluehallituksen kokous 14.11.

Kainuun aluehallitus on hyväksynyt hyvinvointialueen strategian aluevaltuustolle esitettäväksi. Aluehallitus päätti myös organisaatiovalmistelun täsmennyksistä ja virkojen perustamisista. Muina kokousasioina aluehallituksen käsittelyssä olivat mm. kuntien antamat selvitykset hyvinvointialueen siirtyvistä toiminnoista ja ensi vuoden asiakasmaksut.

Strategiaesityksen kärkinä henkilöstö, osallisuus ja uudistuminen

”Strategia on keskeisin kokonaisuutta ohjaava dokumentti. Sen valintoihin perustuvat muut suunnitelmat ja tarkemmat toimeenpano-ohjelmat. Tämän laatimiseen on osallistunut laaja joukko työntekijöitämme sekä asukkaitamme, joka antaa vahvan pohjan johtamisen ja palveluiden kehittämisen tavoitteille. Lisäksi meidän on panostettava avoimuuteen ja yhteistyöhön kaikessa toiminnassamme. Talouden saaminen tasapainoon on luonnollisesti ehdoton edellytys tulevaisuuden kannalta”, korostaa hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg.

Lue lisää tiedotteesta: