Aluehallitus käsitteli organisaatiota

Kainuun aluehallitus on käsitellyt hyvinvointialueen organisaation valmistelua sekä muita toiminnan käynnistymiseen liittyviä päätöksiä. Aluehallitus päätti, että aluevaltuustolle esitetään toiminnan käynnistävän organisaation pohjaksi neljää asiakasprosessia ja viittä toimialuetta ja niiden palvelualueita, mutta yksityiskohtaista valmistelua jatketaan aiempaa tiiviimmin yhteistyössä henkilöstöryhmien kanssa.

”Organisaatiovalmistelun prosessiin ja sisältöön on kohdistunut voimakasta kritiikkiä. Asia on käsitelty myös yhteistyötoimikunnassa, jossa eriävät näkemykset ovat olleet esillä. Organisaatiomuutoksessa hiertää erityisesti huoli perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistoiminnan sekä lääkärijohtamisen järjestelyistä. Nämä kysymykset on ratkaistava riippumatta siitä, minkälainen runko palvelurakenteella on. Keskustelu on osoittanut, että yhteisymmärryksen ja luottamuksen luominen edellyttävät vielä paljon aikaa ja panostusta”, toteaa aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Huotari.

Lue lisää tiedotteesta