Hallinto-oikeus kumosi valmistelujohtajan valintapäätöksen

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 1.12.2022 antamalla ratkaisullaan kumonnut Kainuun hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) päätökset valmistelujohtajan virkavalintaan liittyen.

Hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan valintapäätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, sillä tehtävä olisi tullut täyttää julkisella hakumenettelyllä. Kyse ei hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan ole ollut avoimena olleen viran väliaikaisesta täyttämisestä, vaan määräaikaiseen virkasuhteeseen valitsemisesta.


Valintapäätöksen kumoamisella ei ole vaikutusta vuoden vaihteessa aloittavan hyvinvointialueen toimintaan.

Lue lisää tiedotteesta