Kainuun hyvinvointialueen tiedotelehti 1/2022

Käynnissä on yksi suurimpia julkisia palveluita koskeva suomalainen uudistus. Vuoden 2023 alussa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta uusille hyvinvointialueille koko maassa, Helsinkiä lukuun ottamatta.

Kainuussa uudistus tarkoittaa käytännössä sitä, että Kainuun pelastuslaitoksen ja Kainuun soten toiminnot sovitetaan yhteen. Myös Puolangan kunnan
sote-toiminnot ovat jatkossa järjestämisvastuun osalta samassa kokonaisuudessa. Uudistuksen myötä kainuulaiset valitsevat vaaleilla valtuutetut, jotka päättävät hyvinvointialueen toiminnasta, palveluista ja taloudesta. Tämän vuoksi on tärkeää, että Sinäkin käytät äänioikeuttasi!

Hyvinvointialueet velvoitetaan turvaamaan etenkin perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon lähipalvelut. Nämä ovat pääosin julkisia palveluja, ja niitä täydentävät entiseen tapaan yksityiset palveluntuottajat sekä järjestöt. Kunnat vastaavat jatkossakin muun muassa päivähoidosta, opetuksesta, teknisistä palveluista, liikunnasta ja kulttuurista. Sote-uudistuksessa kuntien vastuu kainuulaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä korostuu vahvasti.

Suomessa on jatkossa yhteensä 21 hyvinvointialuetta, joista Kainuun maakunta on yksi. Hyvinvointialueen toiminnasta on säädetty sitä koskevassa laissa.

Lue lisää:_Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueen tie­do­te­leh­ti 1/2022