Tiedote 14.6.2022

Kainuun aluehallitus on tänään kokouksessaan asettanut hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet ja käsitellyt katsausasioissa mm. tulevan organisaation valmistelua sekä tukipalveluiden tuottamista.

”Vaikuttamistoimielimet ovat osa asukkaiden osallisuutta, josta on säädetty hyvinvointialueiden lainsäädännössä. Nuorten, ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen on haluttu korostaa näiden toimielinten kautta”, kertoo aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Huotari.

”Organisaatiovalmistelu on edennyt yhteistyössä soten ja pelastuslaitoksen johdon sekä henkilöstön kanssa. Seuraavassa vaiheessa sitä käsitellään yhteistoimintaelimessä ja asia etenee aluevaltuustolle kesäkuun lopussa. Aluehallituksen selkeä näkemys on, että nyt on tärkeää saada vahvistettua niin sanottu käynnistävä organisaatio, jota muutetaan tarvittaessa. Samaan aikaan käynnissä on myös hyvinvointialueen strategiaprosessi, jonka eteneminen myös on olennaista. Näistä tietoa jaetaan myös koko henkilöstölle”, toteaa Huotari.

Lue koko tiedote