Tiedote 21.2.2022

Kuluvan vuoden aikana sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevat hankintapäätökset tekee joko Kainuun sote tai Kainuun hyvinvointialue riippuen hankinnan ajankohdasta. Kainuun sotella on toimivalta 28.2.2022 saakka ja tämän jälkeen toimivalta tehdä hankintoja on Kainuun hyvinvointialueella. VATE hyväksyi osaltaan
optiopäätöksiä koskevien hankintojen valmistelun ja tarvittaessa päätösten tekemisen sekä valtuutti Kainuun soten hankintayksikön tekemään hankintojen valmistelua siirtymävaiheessa.

Lue koko tiedote