Tiedote 24.1.2022

”Aluevaltuuston tärkein tehtävä on päättää kuinka palvelut järjestetään ja tuotetaan kainuulaisille ihmisille. Se tekee päätökset Kainuun hyvinvointi- ja pelastuspalveluista eli hyväksyy suunnitelmat ja päättää rahoituksen kohdentamisesta koko maakunnassa. On hyvä, että valtuutetut tulevat eri puolilta Kainuuta ja tuovat näin näkökulman päätöksentekoon koko alueelta. Mukana on sekä kokeneita kuntapäättäjiä että uudempia toimijoita. Tältä pohjalta valtuustolla on hyvät edellytykset toimia ja arvioida kainuulaisten palvelutarpeen edellyttämiä ratkaisuja”, toteaa Kainuun VATEn valmistelujohtaja Timo Korhonen.

Lue koko tiedote