Tiedote laskutusosoitteen muutoksesta

Valtakunnallisen sote-uudistuksen myötä Kainuun sote -kuntayhtymä (Y-tunnus 2496986-0) lopettaa toimintansa 31.12.2022.

Toiminta siirtyy Kainuun hyvinvointialueen (Y-tunnus 3221331-8) vastuulle 1.1.2023 alkaen, jonka jälkeen Kainuun sote -kuntayhtymää ei voi enää laskuttaa. Poikkeuksena alkuvuonna 2023 laskutettavat vuotta 2022 koskevat laskut tulee kuitenkin kohdistaa Kainuun sote -kuntayhtymälle ja laskun päiväys on oltava vuodelle 2022. Kaikki vuotta 2023 koskevat laskut tulee olla Kainuun hyvinvointialueen laskutustiedoilla.

Samalla laskulla ei siis voi laskuttaa sekä vuoteen 2022 että vuoteen 2023 kohdentuvia hankintoja.

Kainuun hyvinvointialue ottaa vastaan ensisijaisesti verkkolaskuja ja verkkolaskutusosoite on:

Verkkolaskuosoite: Kainuun hyvinvointialue 0037322133187000
Verkkolaskuoperaattori, operaattoritunnus: CGI 003703575029

Käytössämme on maksuton toimittajaportaali, jonka kautta Kainuun hyvinvointialuetta voi laskuttaa sähköisesti. Portaalin käyttöönotto ja lisätiedot: ostolaskut@kainuu.fi.

Kainuun hyvinvointialue ei ota laskuja vastaan sähköpostitse.