Aluehallituksen kokous 10.10.2022

Kainuun aluehallituksen kokous 10.10.2022

Kainuun aluehallitus on kokouksessaan 10. lokakuuta käsitellyt mm. Kainuun keskussairaalan synnytystoiminnan lupahakemusta ja uuden organisaation palvelualueiden päälliköiden virkojen perustamista.

”Synnytystoiminnan jatkumisessa ei meidän näkökulmastamme ole kyse poikkeuksesta, vaan tavanomaisesta päivystävän keskussairaalan toiminnasta, joten haemme lupaa toistaiseksi voimassa olevana. Vuotuinen synnytysten määrä on KAKS:ssa noussut ja meille hakeutuu jatkuvasti synnyttäjiä kauempaakin”, kommentoi hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg.

Toimialueille perustettiin 16 palvelualuepäälliköiden virkaa. ”Nämä vastaavat lähinnä nykyisiä vastuualuepäälliköiden tehtäviä. Nyt perustettavat virat tulevat ensisijaisesti sisäisesti täytettäväksi ensi vuoden vaihteessa liikkeenluovutuksen tapahduttua”, kertoo Jukka Lindberg. Hyvinvointialue on antanut lausuntoja valtion talousarvioesitykseen ja hallituksen lakiesityksiin liittyen. Näissä on otettu kantaa sekä hyvinvointialueiden rahoitustilanteeseen ja tulevaisuuden näkymiin että henkilöstön riittävyyteen. ”Näihin liittyen yhteistoiminta-alueella on etsitty muotoiluja pohjoisten hyvinvointialueiden yhteisiin huoliin, erityisesti merkittävään rahoitusvajeeseen. Esimerkiksi yliopistosairaalalisän rahoituksen täytyy löytyä hyvinvointialueiden rahoituskehyksen ulkopuolelta, ei sitä pienentäen”, korostaa Lindberg.

Lue koko tiedote