ICT-muutosvalmistelu

Hyvinvointialueen ICT-muutosvalmistelussa toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestelmien muutokset vastaamaan Kainuun hyvinvointialueen tarpeita. Rakennetaan pohja yhteiselle hyvinvointialueelle ja valmistaudutaan uudistukseen liittyvien lakien mukaisten palvelujen järjestämiseen ja tiedontoimitusvaatimuksiin. Toteutettavat ict-muutokset ovat tärkeitä, jotta voidaan turvata potilasturvallisuus ja liittyvien organisaatioiden häiriötön siirtyminen hyvinvointialueelle.

Kainuun sotella on käytössään yhteinen ICT-infrastruktuuri, talous-, henkilöstö- ja asiakirjahallinnon tietojärjestelmät sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmät.
Kainuun alueen sote-toimintoja on järjestetty kuntayhtymänä hallintokokeilusta v.2005 lähtien.

Terveystalo Kuntaturva Oy järjestää Puolangan kunnan sote-palvelut, ja sopimus jatkuu hyvinvointialueen kanssa vähintään vuoden 2025 loppuun.
Kainuun hyvinvointialueella Kainuun soten, Puolangan kunnan sote-toimintojen ja Kainuun Pelastuslaitoksen -toiminta integroidaan yhteen sopiviksi palveluiksi.

Kainuun hyvinvointialueen ICT-ratkaisujen tavoitteet hyvinvointialueen 2023 alkaessa ovat:

1. Asiakkaat saavat palvelua ja potilaat hoitoa keskeytyksettä ja ilman häiriöitä. Asiakas- ja potilasturvallisuus eivät vaarannu.
2. Asiakkaat ja potilaat saavat maksunsa ja laskunsa
3. Hyvinvointialue saa tulonsa (valtion rahoitus ja maksutulot)
4. Hyvinvointialueen ammattilaiset saavat palkkansa
5. Yritykset saavat maksunsa
6. Taloustiedot ovat ajantasaiset ja oikein
7. Hyvinvointialueella johdetaan tiedolla

ICT-muutosvalmisteluhankkeessa hyvinvointialueella työskentelee 9 työntekijää yhteistyössä Kainuun soten ja pelastustoimen asiatuntijoiden kanssa.

Tutustu ict-muutostehtäviin oheisten linkkien kautta
Hankehallinto:

Jari Väisänen
Hankepäällikkö
jari.vaisanen@kainuu.fi
044 023 9329

Mari S Niskanen
Projektipäällikkö
mari.s.niskanen@kainuu.fi
044 745 4538

Hanna Mara
Hankesihteeri
hanna.mara@kainuu.fi
040 671 9026