Kainuun aluevaltuuston kokous 21.11.2022

Kainuun aluevaltuusto on hyväksynyt hyvinvointialueen strategian vuosille 2022 – 2025.

Aluevaltuusto hyväksyi organisaatiovalmistelun täsmennykset järjestämisen tuen tehtävien osalta. Valtuustolle esitettiin myös johtamismallin perusteita ja muuttuvan organisaation yksityiskohtia. Kainuun soten, Puolangan sote-toimintojen ja Kainuun pelastuslaitoksen yhdistyessä hallinnollinen organisaatio kevenee kokonaisuudessaan. Toimialueita on viisi (nykyisin 6), palvelualueita 15 (20), palveluyksiköitä 57 (69) ja niiden alaisia toimintayksiköitä 97 (aiemmin n. 250).

Muina kokousasioina olivat mm. kuntien antamat selvitykset hyvinvointialueen siirtyvistä toiminnoista sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma.

Katsausasioissa valtuustolle esitettiin käyttötalous- ja investointiennusteet, joiden mukaan Kainuussa – kuten koko maassa – on tarve merkittävälle lisärahoitukselle sekä toiminnan sopeuttamiselle. Kainuun hyvinvointialueen talousarvio vuodelle 2023 on tällä hetkellä noin 33 miljoonaa euroa alijäämäinen. Lisäksi parhaillaan koostetaan välttämättömien rakennusinvestointien suunnitelmaa lähivuosille.

Kainuun hyvinvointialueen strategia korostaa osallisuutta ja uudistumista

Hyvinvointialueen strategia ohjaa Kainuun sote- ja pelastuspalveluita lähivuosina. Sen valintoihin perustuvat muut suunnitelmat ja tarkemmat toimeenpano-ohjelmat. ”Strategiassa on haluttu korostaa kainuulaisten omaa osuutta hyvinvoinnin ja turvallisuuden lisäämiseksi. Johtamisen ja organisaatiokulttuurin muutos nähdään välttämättömänä, samoin rohkea uudistuminen ja talouden tasapainottaminen. Lupauksemme ’huolenpitoa itsestä ja muista’ on kantava teema, jonka varaan hyvinvointialueen toimintaa rakennetaan”, tiivistää aluevaltuuston puheenjohtaja Anne Lukkari.

”Avoimuuden ja osallisuuden teemat ovat puhuttaneet paljon päätöksentekijöitä. Tämän vuoksi olen erityisen ilahtunut, että strategiatyöhön osallistui runsaasti sekä henkilöstöä että asukkaita. Suuri kiitos valmistelussa mukana olleille”, jatkaa Lukkari.

Aluevaltuuston puheenvuoroissa tuotiin esille aktiivisen viestinnän ja strategian jalkauttamisen sekä sitoutumisen merkitystä. Edelleen korostettiin myös strategian päivittämisen tärkeyttä.

Lue lisää tiedotteesta: