Toimialuejohtajiksi haastateltavat valittu

Kainuun hyvinvointialueen viiden toimialueen johtajien virkoihin haastatellaan neljää hakijaa kuhunkin. Yhteensä hakijoita oli 49, joista kaksi ei täyttänyt kelpoisuusehtoja. Virkoihin edellytettiin soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, perehtyneisyyttä toimialaan sekä riittävää johtajakokemusta.

Hyvinvointialueen toiminta käynnistyy 1.1.2023 aluevaltuuston kesäkuussa vahvistamalla organisaatiorakenteella, joka jakaantuu viiteen toimialueeseen: terveyden ja sairaanhoidon palvelut, ikäihmisten palvelut, akuuttihoidon ja pelastuksen palvelut, sosiaali- ja perhepalvelut ja tuotannon hallinto- ja tukipalvelut.

Haastattelut toteutetaan viikolla 33 ja virkavalinnat pyritään vahvistamaan syyskuun alun aikana.

Haastatteluihin valitut hakijat toimialueittain (koulutus, nykyinen tehtävä, kotipaikka):

Terveyden ja sairaanhoidon palvelut

 • Halonen Susanna; LL, terveysjohtaja (Kempele)
 • Heikkinen Janne; LL, osastonylilääkäri (Sotkamo)
 • Kinnunen Mari; LL, johtava ylilääkäri (Espoo)
 • Varmo Veli-Matti; LL, johtava lääkäri (Oulu)

Ikäihmisten palvelut

 • Häkkinen Sari; Toimintaterapeutti YAMK, palvelujohtaja (Sipoo)
 • Käyhkö Kaisa-Mari; Sosionomi YAMK, henkilöstöpäällikkö (Savonlinna)
 • Pääkkönen Marko; TtM, palvelupäällikkö (Kuhmo)
 • Tolonen Eija; YTL, vt. hyvinvointialueen johtaja (Kajaani)

Akuuttihoidon ja pelastuksen palvelut

 • Halonen Susanna; LL, terveysjohtaja (Kempele)
 • Haverinen Mika; ins. YAMK, pelastuspäällikkö (Oulu)
 • Heikkinen Päivi; ensihoidon YAMK, yh/ensihoidon palvelupäällikkö (Sotkamo)
 • Mäenpää Sami; LL; vastuualuepäällikkö (Sotkamo)

Sosiaali- ja perhepalvelut

 • Ahola-Anttonen Päivi; YTM, vastuualuepäällikkö (Suomussalmi)
 • Kainulainen Anna-Liisa, YTM, va.tulosaluejohtaja (Sukeva)
 • Rinne Veera; YTM, johtava sos.tt (Kajaani)
 • Roimaa Elisa; YTM, kuntayhtymän johtaja (Pattijoki)

Hallinto- ja tukipalvelut

 • Hakala Hilkka; HTM, hallintojohtaja (Seinäjoki)
 • Halonen Paula; KTM, hallintojohtaja (Sotkamo)
 • Halonen Timo; HTT, kaupunginjohtaja (Mikkeli)
 • Suihko Toni; DI, liiketoimintajohtaja (Lappeenranta)

Lisätietoja medialle: Valmistelujohtaja Timo Korhonen (040 660 7027) ja aluehallituksen pj Heikki Huotari (044 332 9089)