Nuorten digiraati

Tule mukaan keskustelemaan nuorten hyvinvoinnista Kainuussa!

Haluaisitko vaikuttaa nuorten palveluihin? Jär­jes­tämme alueen nuo­ril­le ano­nyy­min Di­gi­raa­ti-kes­kus­te­lun. Kes­kus­te­lun an­tia hyö­dyn­ne­tään hy­vin­voin­tia­lueen st­ra­te­gian val­mis­te­lus­sa, eli nyt on help­po ta­pa pääs­tä vai­kut­ta­maan Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueel­le luo­ta­vaan st­ra­te­giaan! Kaik­ki al­le 29-vuo­tiaat kai­nuu­lai­set ovat ter­ve­tul­lei­ta mu­kaan.


Tu­le mu­kaan kes­kus­te­le­maan 26.9 – 5.10.2022! Il­moit­tau­du mu­kaan kes­kus­te­luun täs­tä lin­kis­tä