Vammaisneuvoston toiminta käynnistynyt

Kainuun hyvinvointialueen vammaisneuvosto on käynnistänyt toimintansa kaudelle 2022–2025.

Hyvinvointialueen vammaisneuvosto on uusi lakiin perustuva vaikuttamistoimielin, jonka tarkoituksena on edistää vammaisten osallisuutta sekä huomioon ottamista päätöksenteossa ja kaikissa vammaisia henkilöitä koskevissa asioissa. Lisäksi tavoitteena on edistää viranomaisten, vammaisten sekä vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa.

Kainuussa hyvinvointialueen vammaisneuvosto osallistuu myös alueen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen asioissa, joilla arvioidaan olevan merkitystä vammaisten henkilöiden ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta

Vammaisneuvoston jäsenet

Kainuun hyvinvointialueen aluehallitus on nimennyt vammaisneuvoston kuntakohtaiset jäsenet ja heidän varahenkilönsä:

  • Seija Seppänen / Kaisa Juntunen (Hyrynsalmi)
  • Kaija Patronen / Jorma Väyrynen (Kajaani)
  • Eine Karvonen / Erkki Heikkinen (Kuhmo)
  • Kaisu Karppinen / Maarit Rautiainen (Paltamo)
  • Leena Jokinen / Toimi Hiltunen (Puolanka)
  • Riitta Trumf / Saimi Kurkinen (Ristijärvi)
  • Kalevi Valtanen / Tarja Pääkkönen (Sotkamo)
  • Mikko Tolonen / Ari Saastamoinen (Suomussalmi)
  • Aluehallituksen edustajana toimii Esa Ahonen

Vammaisneuvoston järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Kaija Patronen ja varapuheenjohtajaksi Leena Jokinen.

Neuvosto on hyväksynyt myös toimintaansa ohjaavan toimintasäännön. Hyvinvointialueen vammaisneuvosto tekee jatkossa aktiivista yhteistyötä myös muiden maakunnallisten toimielinten sekä kunnallisten vammaisneuvostojen kanssa, jotka jatkavat edelleen toimintaansa.

Vammaisuus on laaja käsite

Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisia erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Vammaisuus voi liittyä pitkäaikaiseen liikunta- tai aistielinrajoitteeseen tai synnynnäiseen vammaan. Yhtä lailla kuka tahansa voi vammautua tapaturman tai sairastumisen myötä. Vaikka tänään kaikki sujuu ongelmitta, huomenna voi tarvita erityisiä vammaispalveluja arkielämän tueksi. Esimerkiksi yleisin vammaisuutta aiheuttava sairaus on nivelrikko, jota esiintyy eri muodoissa noin 15 prosentilla väestöstä.

Lisätietoja:
Vammaisneuvoston pj. Kaija Patronen, 044 540 3847, kaija.patronen@tutka.net