Kainuun hyvinvointialueen vanhusneuvosto

Vanhusneuvoston toiminta käynnistynyt

Kainuun hyvinvointialueen vanhusneuvoston toiminta on käynnistänyt toimintansa kaudelle 2022–2025. Hyvinvointialueen vanhusneuvosto on lakiin perustuva vaikuttamistoimielin, jonka tarkoituksena on edistää ikääntyneen väestön osallisuutta sekä huomioon ottamista hyvinvointialueen päätöksenteossa ja asioiden valmistelussa sekä edistää viranomaisten, ikääntyneiden sekä eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen yhteistoimintaa. Kainuussa hyvinvointialueen vanhusneuvosto osallistuu myös alueen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen asioissa, joilla arvioidaan olevan merkitystä ikääntyneiden ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta. Kainuun hyvinvointialueen vanhusneuvosto edistää ikäihmisten osallisuutta.
Neuvosto kokoontuu keskimäärin joka toinen kuukausi.

Lue lisää tiedotteesta: